Osanottoehdot

Silva2019 Metsänäyttelyn OSANOTTOEHDOT

1. Järjestäjät

ProAgria Pohjois-Karjala ry ja
Suomen metsäkeskus, itäinen palvelualue
Näyttelyalue: Joensuun Laulurinne, Linnunlahdentie 1, 80110 Joensuu
Ajankohta: 6. – 7.9.2019
Aukioloajat yleisölle: pe 6.9.2019 klo 10-18, la 7.9.2019 klo 9-16
Yleisöllä on vapaa pääsy. Hintoihin lisätään alv 24 %.


2. NÄYTTEILLEASETTAJAT JA MYYNTIOIKEUDET

Näyttely on avoin teollisuuden, kaupan ja maa- ja metsätalouden sekä muiden maaseutuelinkeinojen harjoittajille, yhteisöille ja järjestöille. Ravintola-, kahvila-, kala- ja grillituotteiden myynti sekä makeisten ja jäätelön myynti on sallittu vain erillisellä sopimuksella. Maistiaisten järjestäminen on mahdollista, tästä ilmoitetaan lomakkeella tuotetieto kohdassa. Näyttelynjohdolla on oikeus päättää myyntioikeuksista ja myytävistä tuotteista. Näytteilleasettajat vastaavat itse omalla osastollaan tarvittavien lupien hankinnasta. Osastolla myynnissä olevista tuotteista on esitettävä luettelo ilmoittautumislomakkeessa.


3. PAIKANVUOKRAT

Osaston pinta-ala Vuokra € + alv  
9 m2 (3m x 3m) 400  
16 m2 (4m x 4m) 550  
25 m2 (5m x 5m) 670  
  Vuokra € alarajalla + alv Lisäneliöt + alv
25 – 199 m2 670 15 € / m2
200 - 3 300 10 € / m2


Yli 250 m2 :n osastojen hinta neuvotellaan erikseen. Näytteilleasettaja ilmoittaa näyttelyn johdolle yhteisosastosta tai mikäli haluaa jakaa osaston toisen kanssa. Yhteisosastolla esiintyvistä toiminimistä veloitetaan 200 euroa / nimi.


4. ILMOITTAUTUMINEN

Näyttelyyn voi ilmoittautua osoitteessa www.silvafair.fi täyttämällä sähköisen ilmoittautumislomakkeen.
Ilmoittautumisaika päättyy 31.5.2019. HUOM! tämän jälkeen ilmoittautuneille on 10 % hinnankorotus.
Määräaikaan mennessä ilmoittautuneiden tiedot julkaistaan www.silvafair.fi sivuilla elokuusta alkaen. Mikäli näyttelyalueella on tilaa, ilmoittautumisia otetaan vastaan myös määräajan jälkeen korotetulla hinnalla.


5. PAIKKOJEN VARAAMINEN JA NÄYTTELYSOPIMUKSET

Näyttelynjohto osoittaa osastojen paikat ottaen huomioon ilmoittautumisjärjestyksen, osaston suuruuden, näyttelyn kokonaisuuden ja mahdollisuuksien mukaan näytteilleasettajien toivomukset. Näyttelynjohto varaa oikeuden muutoksiin, mikäli ne näyttelyn kokonaisuuden kannalta ovat välttämättömiä. Näyttelypaikan määrittelyn jälkeen näytteilleasettaja saa kartan ja tiedon paikastaan.
Näyttelyn järjestäjä ei vastaa näytteilleasettajaluettelossa tai näyttelyn muissa painotöissä esiintyvien mahdollisten virheiden aiheuttamista vahingoista.


6. MAKSUEHDOT

Näyttelypaikat laskutetaan, kun kirjallinen ilmoittautuminen on hyväksytty ja osaston paikka määritelty, aikaisintaan maaliskuussa 2019. Mikäli näyttelypaikan vuokraa ei ole suoritettu määräpäivään mennessä, on näyttelyjohdolla oikeus luovuttaa näyttelypaikka toiselle näytteilleasettajalle. Näytteilleasettajan peruuttaessa maksetun paikan ennen 28.6.2019 veloitetaan 50% paikan hinnasta. Mikäli peruutus tapahtuu tämän jälkeen, peritään kaikki maksut täysimääräisenä.


7. OSASTON RAKENTAMINEN JA PURKAMINEN

Kaikki osastot vuokrataan rakentamattomina. Näytteilleasettajat vastaavat itse osaston rakentamisesta, kunnossapidosta ja purkamisesta.
Osaston rakentamisen aloituksesta on aina ilmoitettava näyttelytoimistoon, josta opastetaan omalle näyttelypaikalle. Rakentaminen voidaan aloittaa 3.9.2019 ja osastojen on oltava valmiina 6.9.2019 klo 8.00. Näyttelyn purkaminen voidaan aloittaa 7.9.2019 klo 16.00 ja osastot on purettava ja esineet kuljetettava pois osastoilta 8.9.2019 klo 12.00 mennessä.
Mikäli purkaminen ei tapahdu määräajassa, näyttelynjohdolla on oikeus purattaa osasto näytteilleasettajan kustannuksella.
Ilmoittautuneille lähetetään rakentamis- ja purkamisohjeet sekä turvallisuusmääräykset.


10. VAKUUTUS, VARTIOINTI, PALOSUOJELU JA TYÖTURVALLISUUS

Jokainen näytteilleasettaja vakuuttaa itse näyttelyesineensä ja rakennelmansa. Järjestäjä huolehtii näyttelyn yleisestä palosuojelusta vastaamatta kuitenkaan alueella ja näyttelyosastolla sattuvista vahingoista, katoamisista tai tapaturmista. Näytteilleasettaja vastaa osastonsa turvallisuusmääräysten noudattamisesta. Näyttelyalueen valvonta alkaa 3.9.2019 klo 19 ja päättyy 8.9.2019 klo 8.00.


11. SÄHKÖ JA VESI

Sähkön ja veden tarpeesta on mainittava ilmoittautumislomakkeessa. Sähkövedot tulevat osaston rajalle, osaston sisäisestä sähkönsiirrosta vastaa näytteilleasettaja.

  Maksimikulutus Sulakekoko Hinta €
  2 kW 1x10A 200
  3 kW 1x16A 250
  10 kW 3x16A 350
  16 kW 3x25A 500
3x32A ja suuremmat     750


Mikäli sähkön tarpeesta ilmoitetaan 31.7.2019 jälkeen, sähköliittymä voidaan myydä vain, jos se on mahdollista jo suunnitellusta sähkön jakeluverkosta. Näytteilleasettaja ei saa antaa virtaa muille osastoille. Aggregaattien käyttö on sallittu vain näyttelyjohdon luvalla ja niistä tulee ilmoittaa ilmoittautumislomakkeessa.


12. TIETOLIIKENNE

Käytössä on kaupunkialueen vapaat verkot ja näytteilleasettajien omat yhteydet.


13. ESITTELIJÄKORTIT

Näytteilleasettajat saavat näyttelyn ajaksi käyttöönsä esittelijäkortteja tilauksen mukaan. Korttiin merkitään yrityksen ja esittelijän nimi.


14. AUTOJEN PAIKOITUS JA HUOLTOAJO

Kukin näytteilleasettajista saa maksutta osaston koon mukaan paikoituskortteja, jotka oikeuttavat maksuttomaan paikoitukseen näytteilleasettajille varatuille paikoille.


15. SIIVOUS JA JÄTEHUOLTO

Järjestäjä huolehtii käytävien ja yleisten kulkuväylien siivouksesta. Näyttelyssä noudatetaan jätteiden lajittelua, järjestäjä varaa lajitteluun tarvittavan kaluston. Näyttelyosaston siivouksesta vastaa jokainen näytteilleasettaja omalta osaltaan. Mikäli purkamisen yhteydessä osastolle jätetään kuljetettavia roskia, siivous veloitetaan näytteilleasettajalta jälkikäteen.


16. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Ilmoittautumislomakkeen allekirjoittamalla tai lähettämällä internetissä täytetyn lomakkeen näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan näitä osanottoehtoja sekä näyttelyjohdon antamia lisäohjeita. Suoritus- ja lainkäyttöpaikkana pidetään molemmin puolin Joensuun kaupunkia. Ylivoimaisen esteen sattuessa näyttelyn järjestäjä pidättää oikeuden metsänäyttelyn siirtämiseen tai peruuttamiseen.


17. NÄYTTELYÄ KOSKEVA PALVELU

Silva 2019 Metsänäyttely
ProAgria Pohjois-Karjala ry
Torikatu 9 A, PL 5, 80100 JOENSUU

Näyttelyn johtaja Anu Pesonen
anu.pesonen@proagria.fi
040 301 2436
Näyttelypäällikkö

Esa Kinnunen
esa.kinnunen@metsakeskus.fi

0400 624 257
Markkinointipäällikkö Leila Laukkanen
leila.laukkanen@metsakeskus.fi
0500 245 513


www.silvafair.fi
f: Silva Metsänäyttely

 

Copyright / SilvaFair 2019    Verkkosivusto / atFlow Oy